Objavljena je Javna nabavka dobara br. 04/2018 za Kombi vozilo za prevoz lica sa posebnim potrebama. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Objavljena je Javna nabavka dobara br. 05/2018-1 za UV štampač. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Objavljena je Javna nabavka dobara br. 05/2018-2 za Digitalni fotokopir aparat u boji. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Snimak pozorišne predstave 'Legenda o glasniku' možete pogledati OVDE