Raspisana je Javna nabavka dobara: Izrada gromobranske instalacije. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete pogledati OVDE

Raspisana je Javna nabavka dobara: Parnokonvekcijski uređaj za termičku obradu hrane. Zainteresovani dobavljači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju OVDE

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava za javnu nabavku dobara: Parnokonvekcijski uređaj za termičku obradu hrane, možete preuzeti OVDE