X
X

HIPEN mreža

Škola '11.maj'

Od 14. do 18. septembra 2019. godine našu školu je posetio koordinator evropske HIPEN mreže John Haris iz Velike Britanije sa ciljem da pruži konsultantske usluge pri izradi individualnih obrazovnih planova za učenike naše škole. Dugogodišnje iskustvo u izradi IOP-a i svih vrsti podrške deci i odraslima sa smetnjama kao i njihovim porodicama, kvalifikovalo ga je da nam kao evropski ekspert prenese svoja iskustva i pomogne nam da kvalitetnije planiramo personalizovane programe za svakog učenika naše škole. John Haris je za britanski obrazovni sistem kreirao IOP-e ali i vodiče za sveobuhvatnu procenu potreba dece i učenika sa višestrukim smetnjama u razvoju u oblasti učenja ali i komunikacije, osposobljavanja za životne i socijalne veštine. Tokom svog boravka u našoj školi, ovaj eminentni stručnjak je predstavio svoj rad u ovoj oblasti, prikazao primere dobre prakse i priručnike koji će nam koristiti u našem radu, upoznao se sa metodološkim pristupom i radom sa učenicima u našoj školi kao i našim iskustvom u kreiranju individualnih planova podrške za učenike naše škole.

Pogledajte galeriju slika

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h