X
X

Sastanak HIPEN mreže

Škola '11.maj'

U periodu od 1.do 5.oktobra održan je redovni godišnji sastanak HIPEN mreže u Francuskoj, u prelepom gradu Marselju na obalama Mediterana. Domaćin ovog sastanka bio je Institut IRSAM (Institut Royal pour Sourds et Aveugles –Kraljevski institut za gluve i slepe). IRSAM u svojoj organizaciji ima 25 ustanova u Francuskoj, 1350 dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba sa invaliditetom i zapošljava 890 stručnjaka i pratećeg osoblja.

Na sastanku je učestvovalo 36 učesnika iz različitih evropskih država. Direktorka naše škole Dragana Kovačević predstavila je tok i rezultate učestvovanja naše škole u projektu Saveta Evrope "Podsticanje demokratske kulture u školama", u kome učestvuju 20 srednjih škola u Srbiji. Naša škola je u prvoj godini realizovala više od 100 aktivnosti. Predstavnici Instituta Kentalis iz Holandije su nam predstavili istraživanje o obrazovanju dece migranata koji imaju oštećenje sluha. Na sastanku smo se upoznali i sa projektom "Sens net" o rešavanju problema starih osoba sa senzornim smetnjama i razvijanja metodološkog pristupa u radu sa ovom brojnom populacijom u svim evropskim državama. Predstavnici Grčke i Španije predstavili su svoj projekat elektronskog učenja i usvajanja znanja i veština za rad sa osobama sa senzornim oštećenjma. Na samom sastanku definisani su i prioriteti za pisanje predloga projekata za 2019.godinu. Naša škola se priključila HIPEN Junior programu. Ovaj projekat omogućava našim učenicima da posete druge organizacije i škole članice HIPEN-a i upoznaju učenike iz drugih evropskih zemalja, upoznaju i dožive različite kulture širom Evrope. HIPEN Junior projekati se realizuje od 2009.godine, prva članica koja je započela realizaciju bila je Škola za učenike oštećenog sluha u Klužu.

Tokom boravka u Marselju, domaćini su nas upoznali sa istorijskim i turističkim sadržajima grada: stara luka i šetalište, Muzej evropske i mediteranske civilizacije, tvrđava Sen Žan, katedrala Notr Dam de Marsej, posetili smo i radionicu za izradu čuvenog Marsejskog sapuna koji se po istoj recepturi pravi od 16.veka.

Sledeći sastanak HIPEN grupe je od 13.-17.maja 2019.godine u Češkoj, domaćin sastanka je Škola za učenike oštećenog sluha u Plzenu.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h