X
X

Hipen Junior

Škola '11.maj'

Slovačka – Bratislava, Hipen Junior – Peer to Peer, face to face

U periodu od 31.5.-6.6.2019. godine šest učenika srednje škole, u pratnji dva nastavnika, učestvovaće u projektu "Peer to peer-face to face" u organizaciji Hipen Junior Međunarodne mreže profesionalaca za rad sa gluvim osobama. Projekat se realizuje u Bratislavi (Slovačka). Troškove putovanja snosi organizatora, s tim što je potrebno da škola plati prevoznika, a organizator će refundirati troškove na osnovu priloženog računa.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h