X
X

Hipen Junior

Škola '11.maj'

Slovačka – Bratislava, Hipen Junior – Peer to Peer, face to face

U periodu od 31. maja do 6. Juna 2019. godine učenici naše škole, u pratnji dva nastavnika, boravili su u Bratislavi (Slovačka) u okviru projekta HIPEN Junior “Peer to peer, face to face.“ Pored učenika naše škole koji su bili jedini predstavnici naše zemlje, u projektu su učestvovale i škole iz Rumunije, Slovačke, Francuske, Češke, Ujedninjenih ostrva i Slovenije.

Cilj ovog projekta je uključivanje mladih u društveni život, učenje stranih jezika, učenje gestovnog govora kao i upoznavanje sa kulturom i tradicijom različitih naroda. Projektnim aktivnostima promoviše se međusobno poštovanje i tolerancija među mladima, osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kao i mladima oštećenog sluha i govora. Krajnji produkt ovih projektnih aktivnosti odnosi se na osamostaljivanje i nezavisnost OSI kao i razvoj ključnih kompetencija i sposobnosti koje su važne za tržište rada.

Nakon završetka projekta, učenici kao i njihovi mentori stekli su znanje i iskustvo u radu sa međunarodnim timovima, proširili znanja o zemljama partnerima projekta i upoznali se sa njihovim kulturama, tradicijom i specifičnostima.

Pored aktivnih edukativnih radionica u kojima su učestvovali i sticali nova iskustva i znanja tokom trajanja projekta, učenici naše škole upoznali su se sa znamenitostima Bratislave. Obilaskom grada, učenici su poestili dvorac, katedralu, medicinski park i stari grad Bratislave. Takođe su posetili fabriku čokolade u Austriji i muzej umetnosti u Mađarskoj tokom aktivnosti pod nazivom „Tri države za tri sata.“

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h