ETNO TRPEZA
Godinama naša škola uzima puno učešće na tradicionalnoj Etno-trpezi u Gerontološkom centru. Tako je bilo i ove godine, kada smo učestvovali sa najrazličitijim vrstama hlebova i slanih peciva. Svi su umešeni od probranih sastojaka, brašna i zrnevlja. Sve su pripremili naši učenici srednje škole za pekare, sa svojim nastavnicima. Druženje je bilo, kao i uvek, divno, sa puno učesnika i odabranim programom narodnog stvaralaštva.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija