X
X

Fonetska ritmika

Škola '11.maj'

Sadržajima fonetske ritmike deluje se na telesnu strukturu sintezom kvaliteta fonema i pokreta kroz ritmičke strukture, igru kao kreativnu i ekspresivnu aktivnost; ublažavaju se poremećaji koji prate gubitak sluha i uključuju se u rehabilitaciju sluha i govora.

Formiranje fenomena "motorne slike":
- podsticanje psihomotornog razvoja i razvoja senzomotorike
- percepcija i reprodukcija takta i ritma
- usvajanje fonetske napetosti i modulacija glasa
- usvajanje artikulacije glasova srpskog jezika
- razvijanje govora u funkciji sporazumevanja
- diskriminacija akustičkog signala
- uvođenje u osnovna gramatička pravila

Preko ritmičkih stimulacija, kroz pokret i igru, mi utičemo na razvoj govora gluvog deteta. Pri tom uzimamo u obzir da je govorni aparat spreman ritmički funkcionisati, kao i da slušni aparat stimulisan ritmičkim vežbama koristi ostatke sluha i upotrebljava ga u slušanju govora.
Časovi fonetske ritmike realizuju se sa učenicima od prvog do četvrtog razreda po dva časa nedeljno.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h