EKSKURZIJA 2016
U skladu sa programom rada za 2016. godinu, dana 11. i 12. juna organizovana je dvodnevna ekskurzija za učenike naše škole. Ekskurzija je bila u Soko banji, koja je i u evropskim okvirima poznata kao banja sa najboljim vazduhom. Učenici su obišli planinu Ozren, prošetali su oko jezerca i obišli vodopad Ripaljka. Išli smo u organizovane šetnje do Borića, obišli smo i tursko kupatilo, parkove, tok i plaže reke Sokobanjske Moravice. Vreme nam je išlo na ruku, a ekskurzija je zadovoljila sve obrazovno-vaspitne zadatke.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija