EDUKACIJA MATURANATA POVODOM MATURE
Na osnovu dogovora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovana je edukacija učenika sa ciljem sprečavanja neželjenih situacija opijanja, nasilja i saobraćajnih nezgoda izazvanih vožnjom u alkoholisanom stanju.
Dana 09. maja 2017. godine, ovlašćena lica iz Policijske uprave Jagodina, na osnovu velikog iskustva i brojnih primera iz prakse, objasnili su i pokazali učenicima naše srednje škole, kako da se ponašaju u ovakvim situacijama i kako da budu odgovorni prema sebi i drugima.
Dvočasovno druženje je bilo veoma korisno za sve prisutne.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija