EDUKACIJA "PODRŠKA OSOBAMA SA AUTIZMOM"
Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici naše škole slušali su u decembru mesecu akreditovani program stručnog usavršavanja na temu "Model podrške osobama sa autizmom".Ovo je uobičajena prilika za naše zaposlene jer je imperativ naše škole stalno usavršavanje i sticanje novih znanja. Naši zaposleni su se upoznali sa savremenim teorijskim saznanjima o autizmu, o načinima podrške porodicama, a najdragocenija nam je praktična primena instrumenata za praćenje, prihvatanje i uspešnosti obavljanja dnevnih aktivnosti u cilju osamostaljivanja, kao i jačanja ličnih snaga i potencijala dece i korisnika.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija