X
X

e-Twinning

Škola '11.maj'

Od marta 2016. godine većina nastavnika i vaspitača postala je deo eTwinning tima. Ova vrsta tima promoviše i omogućava saradnju medju školama u Evropi kroz upotrebu ICT alata, i primenu inovativnih nastavnih metoda i omogućava lični profesionalni razvoj. Avgusta 2018. koleginici Katarini Stojković dodeljna je nagrada za učešće u projektu "Keeping up with learner's interests". Projekat je ispunio kriterijume za eTwinning nacionalnu oznaku kvaliteta za školsku 2017/2018.godinu. Druga nagrada je Evropska oznaka kvaliteta za školsku 2017/2018.godinu. Na eTwininng portalu naši nastavnici su pokrenuli dva projekta, a to su: "DECORATE OUR CHRISTMAS TREE" (novembar 2018) i "LET'S DISCOVER CULTURAL TREASURE" (oktobar 2018). Učenici zajedno sa svojim nastavnicima i vaspitačima obeležavaju važne datume i sprovode aktivnosti vezane za datu temu, razmenjujući iskustva sa drugim školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

+381 35 8 223 204

SLAVKE ĐURĐEVIĆ 8

00 - 24h