DONACIJA SVETSKE BANKE
Škola "11.maj" će se u martu mesecu predstaviti u Svetskoj banci u Beogradu. Tom prilikom će predstavnici Svetske banke uručiti školi donaciju u vrednosti 1.400 $, a zaposleni će sa učenicima naše škole učestvovati u radionicama:

-frizeri-pravljenje večernje frizure
-grafičari-ručna izrada knjige
-pekari-ukrašavanje mafina

Ovim susretom doprineće se senzibilizaciji sredine za osobe sa invaliditetom.

SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA