DOM
Dom je u istoj zgradi kao i škola. To je učenicima druga kuća u kojoj provode dosta vremena dok su na školovanju. Deca dobijaju kompletnu brigu i pažnju. Učenici su pod permanentnim nadzorom nastavnika i vaspitača 24 sata. U domu deca zajedno žive, rastu, druže se, stiču osnovne životne veštine i razvijaju stavove tolerancije i solidarnosti. Po završenom školovanju vraćaju se porodici kao zrele ličnosti. Program vaspitnog rada organizovan je na principu jedan razred – jedna vaspitna grupa. Vaspitač sa velikom pažnjom prati interesovanja i motivaciju dece u grupi i radom pravilno usmerava dete u sticanju znanja, navika i veština.

Programom se predviđeni vaspitni rad odvija u učionicama i kabinetima, a slobodno vreme učenici provode kroz razne oblike organizovanih aktivnosti. Slobodne aktivnosti imaju svoje određeno mesto i funkciju u procesu vaspitanja i obrazovanja i obuhvataju rad različitih sekcija za koje se učenici opredeljuju prema vlastitom afinitetu. Rezultat tih aktivnosti su mnogobrojna takmičenja učenika u okviru škole, u gradu i drugim mestima, a tu su i zaslužena priznanja na koja je škola s pravom ponosna. Osvojene nagrade, pohvale i pehari rezultat su zaista velikog zalaganja i entuzijazma, kako učenika, tako i nastavnika i vaspitača.

Internat i škola smešteni su u istoj zgradi, namenski građenoj i u više navrata adaptiranoj. Dom je kapaciteta 98 kreveta. Na početku školske 2012/2013. godine je zbrinut 56 učenika.

Deo doma za devojčice je smešten u potkrovlju internata. Pored spavaćih soba, u tom delu doma je i soba za dnevni boravak, kao i soba za dežurnog vaspitača. Dnevna zabavna soba je opremljena klub-garniturom i TV aparatom. U muškom delu doma (na prvom spratu) nalazi se i soba za dnevni boravak sa TV aparatom.

Za sprovođenje organizovanog vaspitnog rada doma (za organizovane časove učenja) koristi se učionički prostor, a za organizovanje rekreativnih aktivnosti fiskulturnu salu i sportske terene u okviru školskog dvorišta.

Organizacija radnog dana u domu


popodnevna smena – vaspitni rad
- 14.00 do 15.30 organizovano učenje
- 15.30 do 16.00 odmor i popodnevna užina
- 16.00 do 17.00 organizovano učenje
- 17.00 do 18.00 slobodno vreme-sekcije

K U Ć N I  R E D

6.30 - USTAJANJE
6.30 – 7.30 UMIVANJE, OBLAČENJE, NAMEŠTANJE KREVETA
7.30 – 8.00 DORUČAK
8.00 – 13.15 NASTAVA
13.30 – 14.00 RUČAK
14.00 – 15.30 NASTAVA - UČENJE
15.30 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.00 NASTAVA - UČENJE
17.00 – 18.00 SLOBODNE AKTIVNOSTI
Od 18.30 VEČERA
Od 19.30 TV PROGRAM
19.30 – 20.00 PRIPREMA ZA SPAVANJE
Od 22.00 SPAVANJE

VASPITAČI U DOMU

1. Živorad Marković, nastavnik matematike
2. Katarina Stojković,dipl. defektolog-surdolog
3. Maja Aleksić, dipl. specijalni pedagog
4. Jovan Gavrilović, dipl. specijalni pedagog
5. Ljiljana Đurić, dipl.ing zaštite na radu
6. Bojana Ilić, dipl.defektolog


NOĆNI DEŽURNI VASPITAČI

1. Tatjana Radosavljević, dipl. defektolog


MEDICINSKE SESTRE

1. Slađana Sejdić
2. Snežana Tasić