DEČIJA NEDELJA 2017
14.10.2017. I u vreme ove dečije nedelje, naši učenici i nastavnici su bili aktivni. Nastavnici su sa učenicima pričali o dečijim i ljudskim pravima, šetali do izletišta Potok i Zoološkog vrta, učestvovali smo u gradskim manifestacijama, projektu ,,Srce na dlanu,, sa omladinskom terenskom jedinicom Crvenog krsta iz Jagodine, a učenički parlament je uzeo aktivno učešće u tribini koja se održavala u osnovnoj školi ,,11.oktobar,,.

pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
pekar