DAN ŠKOLE
Naša škola je 15.maja obeležila 87 godina postojanja i rada. I ovaj Dan škole, pokazao je koliko se u prethodnom periodu radilo sa decom u školi i van nje. Obeležavanje Dana škole je počelo predstavom "Sami?" u izvođenju učenika naše škole, a hol Kulturnog centra su krasile slike naša maturantkinje Suzane Miljković.

Kao što je direktorka Dragana Kovačević apostrofirala, ceo društveni sistem u kome živimo, pa tako i naša škola, danas su na raskršću vremena. Naša škola je stoga preuzela višestruku ulogu u tome. Pritekla je u pomoć tamo gde inkluzija nije mogla da stigne, zatim, škola, sa svojom opremom i kadrovima preuzima ulogu resursnog centra u svojoj sredini, pružajući dodatnu podršku, zatim, nastavu kod kuće, svesrdnu pomoć oko samozastupanja osobama sa teškoćama, kooperativnu nastavu.

Ove godine održana je treća Konferencija sa temom "Savremeni pristup tretmanu osoba sa višestrukom ometenošću" na kojoj su uzeli učešće vrsni stručnjaci iz ove oblasti:

1. Dr sci med Branka Mikić, otorinolaringolog i audiolog, sa temom "Usvajanje složenih gramatičkih kategorija kod dece sa kohlearnim implantom"
2. Dr med Danijela Vukićević, specijalista fizijatrije, sa temom "Naša iskustva u primeni Bayley III skale za procenu dostignutog razvoja dece uzrasta od 0-42 meseca"
3. Viola Povše, specijalista opšte defektologije, sa temom "Autistični spektar poremećaja, Aspergerov sindrom-visokofunkcionalni autizam"
4. Svetlana Teodorović, sa temom "Servisne usluge na lokalnom nivou"
5. Dr sci Svetlana Milošević, defektolog u školi "11.maj" sa temom "Unapređenje kvalteta nastave hemije i fizike kroz kooperativni oblik učenja" 6. Nataša Dosevska iz Ordinacije Dr sci Milijane Selaković, sa temom "Hiperaktivnost sa poremećajem pažnje i porodica"
7. Dr sci Dragan Lukić, predsednik asocijacije API", Aktuelni problemi u realizaciji ljudskih prava osoba sa invaliditetom u EU (informacije o apklikacijama za fondove 2014-2020)"
8. Jadranka Novak, poznati psiholog, odgovarala je na pitanja prisutnih.

Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija
Partenija