SVETSKI DAN GLUVIH 2016
U organizaciji firme "Audiovoks" iz Beograda, već peti put je obeležen svetski Dan gluvih i nagluvih. Naša škola je, kao i uvek uzela aktivno učešće. Učenici naše škole su imali priliku da prisustvuju programu, ali i da sa broda razgledaju panoramu Beograda. Vodič je ispričao interesantnu priču o Beogradu potkrepljenu brojnim podacima i anegdotama iz nekadašnjeg života grada. Moderni Beograd su učenici osetili kroz šetnju gradom, pre svega čuvenom Knez Mihajlovom.

pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
Istorija škole
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar