STRUČNA EKSKURZIJA
Škola sa domom za decu oštećenog sluha i govora „11.Maj“ u Jagodini, unazad desetak godina ima prijateljsku saradnju sa školom za decu oštećenog sluha „ Torok Bela „ u Budimpešti. Ta saradnja se ostvaruje odlaskom učenika naše srednje škole u Budimpeštu, jednom godišnje i njihovim dolaskom u Jagodinu. U periodu od 14. do 17. oktobra , direktor, četiri člana kolektiva i sedmoro đaka bili su gosti školi za decu oštećenog sluha „Torok Bela“ u Budimpešti.

Cilj ove stručno organizovane ekskurzije za učenike srednje škole bio je naše upoznavanje sa organizacijom nastave u njihovoj školi, sa zanimanjima koje oni pohađaju, druženje naših i njihovih đaka kao i razgledanje i upoznavanje Budimpešte kao veoma lepog istorijsko - kulturnog centra.

Ljubazan kolektiv škole pružio nam je mogućnost da se upoznamo sa njihovom organizacijom i načinom rada, za koje možemo reći da su identični kao kod nas. Škola je velika, prostrana, lepo opremljena kao i dom.

U okviru osnovne škole prisustvovali smo časovima mađarskog jezika i informatike, za čiju realizaciju su korišćene SMART TABLE koje su savremeno sredstvo nastave i veoma važne za kompjutersko opismenjavanje i kordinaciju oko- ruka. Njihovi nastavnici su pripremili i jedan zabavan čas, gde su u igri uključili i naše učenike. Igre su se odnosile na doživljaj pokreta, motoričku spretnost i vizuelno pamćenje.

Posetili smo i časove praktične nastave u okviru srednje škole. Zanimanja koja oni pružaju deci jesu: keramičar, majstor za popravku bicikli i tkač, gde učenici u tkačkoj radionici izrađuju ćilime, što je bilo novo i interesantno za nas.

U okviru škole nalazi se i inkluzivni centar u kome se pruža pomoć deci u vidu individualnih tretmana za razvoj govora, svetla soba za relaksaciju i opuštanje, kao i tretmani pomoću najnovije metode NEUROFITBEK , gde se dete od stanja potpune uznemirenosti dovodi do stanja relaksacije (to je uticaj zvučnih nadražaja koje prima preko slušalica, na neuronske impulse u mozgu, a stanje uzbuđenosti se prati vizuelno na monitoru, preko odgovarajućih igrica - rolerkoster).

Centar funkcioniše kao mobilna pomoć, odakle defektolozi odlaze u redovne škole na celoj teritoriji grada i pružaju pomoć i podršku onima kojima je potrebna uz praćenje njihovih aktivnosti i uključenosti u nastavu.
Slobodno vreme učenici su provodili u zajedničkom druženju, upoznavanju sa kulturno istorijskim znamenitostima grada. Potpuni utisak bio je i panoramsko razgledanje grada noću, sa svim zdanjima i mostovima koji prelepo svetle kao i pogled na grad sa citadele.

Istorija škole
Istorija škole
pekar
Istorija škole
pekar