16. BIJENALE-JAGODINA
Galerija naivne i marginalizovane umetnosti u Jagodini je jedinstvena u Evropi i nalazi se u blizini naše škole. 24.decembra 2013.godine otvoren je 16. Bijenale naivne i marginalizovane umetnosti. Škola je organizovala ketering za posetioce izložbe i na taj način promovisala pekarsku i grafičarsku struku. Takođe, naši učenici su aktivno uključeni u rad Galerije i redovno obilaze postavke i manifestacije koje galerija organizuje.

U drugom polugodištu dogovorena aktivnost je druženje i poseta učenika sa autizmom i njihovih roditelja galeriji. Organizovaće se i kreativne radionice za učenike naše škole koje će se naizmenično realizovati u Galeriji i u našoj školi pod stručnim nadzorom kustosa Galerije (slikanje, izrada ukrasnih i dekorativnih prdmeta od gline, itd). Osnovni cilj svih planiranih aktivnosti je dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa smetnjama u razvoju.


senzorna
senzorna
senzorna
senzorna
senzorna