ASISTIVNA TEHNOLOGIJA
Naša škola postaje regionalni centar za asistivnu tehnologiju koju smo posredstvom Ministarstva prosvete i DILS projekta dobili 27. decembra 2013.
Nastavljajući intezivan rad na što kvalitetnijem uključivanju u proces inkluzije, naša ustanova je na dan Svetog Save, dala učenicima na korišćenje i dva savremena kabineta.

-Kabinet za senzorno-motornu integraciju, koji pored motorne sobe čini kompleks za vrhunsku habilitaciju i tretman naših učenika po najnovijim svetskim standardima.

-Kabinet za Asestivnu Tehnologiju koji je donacija MPS (procenjena vrednost je preko 60.000 EUR) a čini je najsavremenija oprema uz pomoć koje učenici sa raznovrsnim smetnjama u razvoju savladavaju nastavno gradivo na najlakši način.

U opremu spada i 25 tablet računara koji će umnogome olakšati pristup učenika nastavnim sadržajima.
Asistivne tehnologije omogućavaju deci i osobama koje ih koriste veći stepen nezavisnosti, samostalnosti, bogatiji i aktivniji život. Takođe im omogućavaju pristup sadržajima koji bi im bili potpuno nedostupni bez upotrebe pomagala.


Istorija škole
pekar
Istorija škole
pekar
pekar