ASISTIVNA TEHNOLOGIJA
Naša škola postaje regionalni centar za asistivnu tehnologiju koju smo posredstvom Ministarstva prosvete i DILS projekta dobili 27.decembara 2013.godine. Potpisivanju Ugovora i prijemu opreme prisustvovao je i ministar prosvete sa svojim saradnicima.

Asistivna tehnologija predstavlja sva pomoćna (asistivna), adaptivna i rehabilitaciona sredstva, različite aparate, uređaje i instrumente koji će pomoći učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom u učenju, samostalnosti, razvoju samopouzdanja, obavljanu različitih zadataka i svakodnevnih životnih funkcija i učiniti im život kvalitetnijim.

U zavisnosti od smetnje ili poteškoće koje osoba ima, a u skladu sa njenim potrebama vrši se procena i odabir asistivne tehnologije.

Istorija škole
pekar
Istorija škole
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar
pekar